Úvodní stránka
Úvodní stránka

CERTUS A® : Použití

  • zpevnění asfaltových vrstev vozovek silnic, dálnic, parkovišť, letišť a příjezdových komunikací (např. průmyslové areály, výrobní a skladovací haly, nákupní střediska)
  • eliminace tvorby podélných kolejí v asfaltových vrstvách komunikací
  • zpevnění vozovky v místech zvláště silného destruktivního působení vozidel (brzdění, rozjezdy)
  • opravy živičných vozovek s příčným praskáním z důvodu zvýšeného namáhání (autobusové zastávky, křižovatky)
  • při rozšiřování silnic vyztužování v místech styku s původní vozovkou, zpevňování pracovních spár
  • opravy poškozených asfaltových povrchů silnic, dálnic, parkovišť, letišť a příjezdových komunikací


certus_a/15.jpg certus_a/19.jpg certus_a/18.jpgNa hlavní stránku
Kontakt