Úvodní stránka
Úvodní stránka

CERTUS G® : Použití

 • vyztužení  podloží násypů komunikací
 • zesílení okrajů silnic a náspů
 • stavby parkovacích a odstavných ploch ve složitých geologických podmínkách
 • stabilizace půdních sesuvů
 • stavby násypů a podpěrných konstrukcí
 • vyztužování základů silnic s cílem snížení spotřeby štěrků
 • stavby dočasných lesních a polních cest
 • zvýšení stability staveb na slabých podložích
 • vyztužení násypů komunikací, parkovišť, železnic, průmyslových areálů, hal, nákupních středisek a letišť
 • vyztužení násypů nad pilotami
 • výstavba opěrných zdí
 • výstavba protihlukových bariér


certus_g/2.jpg certus_g/3.jpg certus_g/4.jpgNa hlavní stránku
Kontakt