Úvodní stránka
Úvodní stránka

GEON ® : Použití

  • dopravní a liniové stavby (silnice, železnice, parkoviště, letiště apod.)
  • zakládání průmyslových staveb
  • protierozní ochrana
  • základy staveb a zemní stavby
  • vodohospodářské stavby (břehy řek, kanály, hráze)
  • svahy, násypy, sesuvy
  • opěrné konstrukce a mostní opěry
  • skládky tuhých a kapalných odpadů
  • odvodňovací systémy
  • tunely a podzemní stavby


geon/5.jpg geon/4.jpg geon/2.jpgNa hlavní stránku
Kontakt