Úvodní stránka
Úvodní stránka

A-GRID® : Použití

 • vyztužení podkladních vrstev komunikací, parkovišť, železnic, průmyslových areálů, hal, nákupních středisek a letišť
 • zesílení okrajů silnic a náspů
 • stavby parkovacích a odstavných ploch ve složitých geologických podmínkách
 • stabilizace půdních sesuvů
 • stavby násypů a podpěrných konstrukcí
 • stavby dočasných lesních a polních cest
 • zvýšení stability staveb na slabých podložích
 • vyztužení násypů nad pilotami
 • výstavba opěrných zdí
 • protierozní ochrana skalních stěn
 • výstavba protihlukových bariér


agrid/4.jpg agrid/127.jpg agrid/021.jpgNa hlavní stránku
Kontakt