Úvodní stránka
Úvodní stránka

A-GRID® : Výhody použití

 • snížení množství vytěžené zeminy s úsporou přírodních zdrojů materiálu
 • snížení množství dovezeného zásypového materiálu
 • snižuje náklady spojené s odvozem a dovozem  zemin
 • vysoká úspora finančních nákladů na realizaci stavby
 • dosažení lepšího zhutnění na měkkém podloží
 • redukuje velikost sedání podloží
 • zajistí dlouhodobé zvýšení bezpečnosti a stability násypů
 • prodloužení životnosti konstrukce
 • jednoduchá manipulace a montáž geomříže
 • možnost montáže i při velmi nízkých teplotách v zimním období
 • možnost montáže i v místech nepřístupných těžké technice
 • materiál je odolný proti poškození při montáži
 • zmenšení časových nároků na realizaci stavby
 • ekologicky nezávadné řešení


agrid/013.jpg agrid/30022.jpg agrid/126.jpgNa hlavní stránku
Kontakt