Úvodní stránka
Úvodní stránka

GABIONY : Výhody použití

 • jednoduché zakládání;
 • jednoduchá konstrukce; nevyžaduje kvalifikovanou práci
 • vhodná výplň dostupná na místě v blízkém kamenolomu
 • není třeba zřizovat drenáž
 • minimální požadavky na údržbu
 • technická variabilita, možnost napojení bez pracovních spár
 • přírodní vzhled , vhodné do CHKO, NP
 • recyklovatelnost (možnost odstranění a zpětného využití materiálů)
 • vynikající zvukový útlum (>10dB)
 • vysoká zvuk. pohltivost (>0,8)
 • integrace do terénu
 • krátká doba realizace (okamžitá statická funkce)
 • stávají se přirozenou součástí terénu (možnost ozelenit, nechat prorůst kořenovým systémem)
 • suchá montáž - možno provádět i v zimních měsících
 • nenarušují přírodní vodní režim ( absorbují energii vody, propouští vodu)


gabiony/architectural_01.jpg gabiony/retaining7.jpg gabiony/contreiras_2.jpgNa hlavní stránku
Kontakt