Úvodní stránka
Úvodní stránka


GEOBUŇKY: Použití

 • stavby silnic a železnic
 • vyztužování podkladních vrstev
 • výstavba lesních cest a dočasných komunikací
 • zpevněné plochy a parkoviště
 • vyztužovaní kolejového lože
 • zpevňování měkkého nebo nehomogenního podloží
 • zakládání násypů
 • zakládaní průmyslových staveb
 • opěrné zdi
 • vyztužení strmých svahů
 • protierozní ochrana svahů
 • vodohospodářské stavby
 • protierozní ochrana břehů vodních toků a kanálů
 • skládkové hospodářství
 • rekultivace terénu
 • ochrana břehové linie


geobunky/2.jpg geobunky/4.jpg geobunky/6.jpgNa hlavní stránku
Kontakt