Úvodní stránka
Úvodní stránka


GEOBUŇKY: Výhody použití

 • ekonomické a dlouhodobé řešení
 • rychlá a snadná montáž
 • možnost montáže i při velmi nízkých teplotách
 • možnost montáže i v místech nepřístupných těžké technice
 • ekologicky nezávadné řešení
 • redukce velikosti sedání
 • předchází odtěžování zeminy a jejímu nahrazení vrstvami dovezeného materiálu
 • možnost použít vytěžený materiál jako výplňový
 • úspora tloušťky zrnité vrstvy až o 40% bez snížení únosnosti
 • snížení množství vytěžené zeminy s úsporou přírodních zdrojů materiálu
 • redukce nebezpečí vytvoření lokálních poruch a oslabení v podloží
 • dosažení lepšího zhutnění na měkkém podloží
 • prodloužení životnosti konstrukce
 • omezení nerovnoměrného sedání
 • překlenutí dutin a oslabených míst v podloží
 • je alternativou k provedení větší mocnosti kolejového lože nebo chemické stabilizace
 • redukce údržby železničního spodku
 • redukce pružných průhybů
 • zabránění sesuvům půdy na svazích
 • zabránění vzniku „holých míst“ na travnatých svazích v důsledku opotřebení
 • možnost celkového ozelenění


geobunky/5.jpg geobunky/7.jpg geobunky/naka_5036.jpgNa hlavní stránku
Kontakt