GEOBUŇKY - podrobné informace

stránka1

stránka2

stránka3

stránka4

stránka5

 Na stránkách se pracuje

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ


* zpevňování měkkého nebo nehomogenního podloží
* stavby silnic a železnic
* výstavba cest a dočasných komunikací
* zpevněné plochy a parkoviště
* protierozní ochrana svahů
* vodohospodářské stavby
* ochrana břehů
* opěrné zdi
* zakládání průmyslových staveb
* skládkové hospodářství
* rekultivace terénu
* protierozní ochrana břehů vodních toků a kanálů
* vyztužení strmých svahů
* vyztužování podkladních vrstev


HLAVNÍ VÝHODY

* zvýšení únosnosti i velmi slabého podloží
* překlenutí oslabených míst v podloží
* minimalizace nerovnoměrného sedání terénu
* redukce vodorovných posuvů
* prodloužení celkové životnosti konstrukcí
* úspora množství těžené, odvážené a ukládané zeminy
* úspora zásypového materiálu
* možnost montáže bez použití techniky v nepřístupných místech
* ekologicky čisté řešení
* ekonomická výhodnost řešení
* vysoká rychlost montáže
* možnost celkového ozelenění
* maximální rychlost a operativnost dodávek
* možnost zpracování projektové dokumentace
copyright 2007 Naka