GEOBUŇKY - podrobné informace

stránka1

stránka2

stránka3

stránka4

stránka5

 :: Geobuňky ::...
Vítáme Vás na oficiálních stránkách firmy NAKA inter s.r.o.. Tyto stránky jsme zřídili na četné žádosti našich obchodních partnerů a uvítáme tedy všechny připomínky a náměty, které povedou ke zlepšení těchto stránek.GEOBUŇKY
HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ
 • zpevňování měkkého nebo nehomogenního podloží
 • stavby silnic a železnic
 • výstavba cest a dočasných komunikací
 • zpevněné plochy a parkoviště
 • protierozní ochrana svahů
 • vodohospodářské stavby
 • ochrana břehů
 • opěrné zdi
 • zakládání průmyslových staveb
 • skládkové hospodářství
 • rekultivace terénu
 • protierozní ochrana břehů vodních toků a kanálů
 • vyztužení strmých svahů
 • vyztužování podkladních vrstev
HLAVNÍ VÝHODY
 • zvýšení únosnosti i velmi slabého podloží
 • překlenutí oslabených míst v podloží
 • minimalizace nerovnoměrného sedání terénu
 • redukce vodorovných posuvů
 • prodloužení celkové životnosti konstrukcí
 • úspora množství těžené, odvážené a ukládané zeminy
 • úspora zásypového materiálu
 • možnost montáže bez použití techniky v nepřístupných místech
 • ekologicky čisté řešení
 • ekonomická výhodnost řešení
 • vysoká rychlost montáže
 • maximální rychlost a operativnost dodávek
 • možnost zpracování projektové dokumentace
 • možnost celkového ozelenění
Webdesign by :::.. NGX PC.com ..:::

copyright 2007 Naka