Úvodní stránka
Úvodní stránka


GEOBUŇKY

geobunky/derovana_mriz.jpg jsou soustava pásů vzájemně spojených vysoce pevnými ultrazvukovými sváry. Roztažením geobuněk vzniká soustava geobuňek, které svou prostorovou strukturou připomínají plástev medu. Buňky spolupracují mezi sebou, způsobují konstantní zahuštění materiálu vyplňujícího geobuňky a vtahují do spolupráce velké plochy systému. Díky tomu vzniká jev mostu, spočívající v rozložení lokálních svislých napětí na boční síly a eliminující vliv diferenčního sedání. Vzájemné blokování buněk znemožňuje posun sekce geobuněk a značně omezuje nerovnoměrné sedání dokonce i velmi neúnosných podloží.

Princip spočívá v uzavření konstrukčního výplňového materiálu uvnitř lehkého, prostorového, pružného a zároveň odolného geosyntetika (buňky). Tento princip otevřel nové možnosti projektování a realizace staveb sloužících ke stabilizaci a zpevňování terénu, zajištění svahů a násypů, prevenci sesuvů a rekultivaci krajiny.Na hlavní stránku
Kontakt